BIZ hakda

Üstünlik

yilong

Giriş

2013-nji ýylda esaslandyrylan “Shandong Runping Plastics Limited Company” (öňki Zibo Runping Plastics Limited Company), plastmassa gasynlanan listleri öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen iri häzirki zaman toplumlaýyn kärhana.Milli nebithimiýa bazasynyň we Qilu Nebit Himiýa Senagat Parkynyň önümçilik zynjyrynyň artykmaçlyklaryna bil baglap, kompaniýanyň çalt ösüşine şaýat boldy.Indi “Runping”, içerki plastmassa gasynlanan örtük önümçiliginde masştab we önüm görnüşleri boýunça esasy kärhana boldy.

 • -
  2013-nji ýylda esaslandyryldy
 • -+
  Awtomatiki ekstruziýa çyzyklary
 • -m² +
  Zawod meýdany
 • -MT +
  Ualyllyk çykyş

önümleri

Innowasiýa

 • lomaý boş koroplast list 4 × 8 koroplast polipropilen list

  lomaý boş koropl ...

  Aýratynlyk elementiniň bahasy Gelip çykan ýeri Hytaý markasynyň ady Işleýän model belgisi RP11010 Şekilli gönüburçluk, inedördül şemala garşy ukyply güýçli reňk ýöriteleşdirilen reňk goýmasy Mahabat belgisi Ekranyň aýratynlygy Suw geçirmeýän paket PE film nusgasy Elýeterli MOQ 1 * 20ft Çap etmek ýüpek çap etmek Deňiz gowşuryş wagty 7- 15 günlük töleg möhleti 30% goýum + 70% balans PP gasynlanan plasti ...

 • Doglan günüň gutly bolsun

  Doglan günüň gutly bolsun ardard Si ...

  Aýratynlyklary 1. Suwuň täsiri ýok.2. Gasynlanan süýümli tagtadan has güýçli we çydamly.3.Gaty ýeňil.4. Metal ýa-da agaç ýaly poslamaz, çüýremez, çüýremez ýa-da poslamaz.5.Eňil we düşnükli çap edilip bilner.Görnüşler 1. Ot alma yza çekiji 2. Korona bejergisi 3.Anti-statik 4.Konduktiw 5.ultra-gyrmyzy soraglary saklaýan soraglar 1. biz kim?Biz Hytaýyň Şandong şäherinde ýerleşýäris, 2017-nji ýyldan başlap, içerki bazara (42.00%), Orta Gündogara (21.00%), Demirgazyk Amerika (12.00%), Okeaniýa (7.00%), Günorta Amerika (3.00%), Gündogara satýarys. ..

 • Doglan günüň gutly bolsun howlunyň belligi toplumy

  Doglan günüň gutly bolsun ardard Si ...

  Aýratynlyk elementiniň bahasy Gelip çykan ýeri Hytaý markasynyň ady Işleýän model belgisi RP11010 Şekilli gönüburçluk, inedördül şemala garşy ukyply güýçli reňk ýöriteleşdirilen reňk goýmasy Mahabat belgisi Ekranyň aýratynlygy Suw geçirmeýän paket PE film nusgasy Elýeterli MOQ 1 * 20ft Çap etmek ýüpek çap etmek Deňiz gowşuryş wagty 7- 15 günlük töleg möhleti 30% goýum + 70% balans PP Coroplast ...

 • Tagta (Mahabat Geňeşi)

  Tagta (Mahabat ...

  düşündiriş Gasynlanan karton hem diýilýär.Iň bärkisi gasynlanan kagyzdan we gowy çeýeligi we giňelmegi bilen bir gat gatykdan (guty hem diýilýär) ýasalýar.Esasan karton öndürmekde, kartonlaryň merkezi we döwük önümler üçin beýleki gaplaýyş materiallary.Esasan kartony sary kartona meňzeş etmek üçin urup, ýerli saman süýdünden we galyndy kagyzdan ýasalýar, soňra bolsa mehanik arkaly gasynlanan görnüşe öwrülýär ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • Şertnama poluňyzyň taslamasy üçin wagtlaýyn pol goragy

  Şertnama poluňyzyň taslamasy üçin wagtlaýyn pol goragy

  Täze we abatlaýyş taslamalarynda köplenç içki pollaryň goralmagy talap edilýär.Çalt ýol programmalary köplenç beýleki söwdalar tarapyndan iş gutarmanka gurnalan pol örtüklerini we zeper ýetmek howpuny azaltmak üçin degişli gorag materiallaryny öz içine alýar ...

 • Gaplamak

  Gaplamak

  RUNPING örän uly diapazonda ýörite gaplama önümlerini öndürýär.Gaplanan ýa-da gaplanmadyk önümler bu ulgamlar tarapyndan daşalýar.Olary agyr zähmet ýerlerinde ýa-da kiçi söwda işlerinde ulanyp bilersiňiz.Plastmassanyň iň güýçli hünäri, güýçli gorag almak ...

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň